učlani se!

ZAŠTO POSTATI ČLAN Općeg sindikata MUP-a RH

Opći sindikat MUP-a RH je nevladina, nezavisna i nestranačka organizacija koja okuplja policijske službenike, carinike, pravosudne policajce i druge službenike koje zastupamo sukladno Statutu sindikata sa zajedničkim ciljem da zajedno imamo radno pravnu zaštitu – ostvarujemo napredak u radnim i financijskim uvjetima naših svakodnevnih radnih i životnih okolnosti.

Zaštita digniteta svakog službenika, njegovih prava koja mu pripadaju kroz međunarodne ugovore, zakone i podzakonske pravne akte.

Svi naši članovi uživaju pravo na financijsku podršku kroz Kasu uzajamne pomoći ili osvarivanje pozajmica.

Kroz programe i sklopljene ugovore s našim partnerima – naši članovi mogu ostvariti i dodatne pogodnosti koje se reflektiraju kroz razne oblike popusta na raznu robu i usluge.

Kroz pravnu zaštitu i zaštitu radnih prava svaki naš član osjeća i dodatnu sigurnost prilikom obavljanja svojih poslova.

*Ispunite slijedeći elektronski obrazac i učlanite se u Opći sindikat Online bez potrebe dolaska u sjedište