učlani se!

ZAŠTO POSTATI ČLAN Općeg sindikata MUP-a RH

Opći sindikat MUP-a RH je nevladina, nezavisna i nestranačka organizacija koja okuplja članove svih zanimanja i djelatnosti, te policijske službenike, carinike, pravosudne policajce i ostale službenike koje zastupamo sukladno Statutu sindikata. Cilj nam je zaštita digniteta svakog službenika, njegovih prava koja mu pripadaju kroz međunarodne ugovore, zakone i podzakonske pravne akte. Svi naši članovi uživaju pravo na financijsku podršku kroz Člansku Riznicu ili ostvarivanje dugoročnih i kratkoročnih pozajmica. Kroz programe i sklopljene ugovore naši članovi mogu ostvariti  dodatne pogodnosti u vidu popusta i/ili posebnih cijena na proizvode i usluge kod naših partnera. Kroz pravnu zaštitu i zaštitu radnih prava svaki naš član osjeća i dodatnu sigurnost prilikom obavljanja svojih poslova. U sklopu članarine uključeno je Uniqa dopunsko zdravstveno osiguranje A+B lista neograničeno, te kao član možete povoljno ugovoriti dopunsko zdravstveno osiguranje za člana svoje obitelji.   Više informacija ovdje: BESPLATNO UNIQUA dopunsko zdravstveno osiguranje za sve članove OSMUP-a – Opći sindikat MUP-a (osmupa.hr)

*Ispunite slijedeći elektronski obrazac i učlanite se u Opći sindikat Online bez potrebe dolaska u sjedište

Obrazac je izdan u elektronskom obliku te je kao takav valjan bez potpisa i pečata.