BESPLATNO UNIQUA dopunsko zdravstveno osiguranje za sve članove OSMUP-a

Obavještavamo Vas da smo uspješnim dogovorom sklopili poslovnu suradnju s UNIQUA zdravstvenim osiguranjem čime svi članovi OSMUP-a ostvaruju pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje te su time oslobođeni plaćanja troškova participacije* za:

 • zdravstvenu zaštitu pruženu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite: obiteljske (opće) medicine, ginekologije i stomatologije;
 • specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu;
 • dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici;
 • laboratorijsku, radiološku i drugu specijalističku dijagnostiku;
 • ambulantnu fizikalnu medicinu i rehabilitaciju;
 • fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući;
 • bolničko liječenje;
 • ortopedska i druga pomagala utvrđena osnovnom listom;
 • dentalna pomagala utvrđena osnovnom listom;
 • lijekove po receptu s osnovne liste lijekova;
 • liječenje u inozemstvu (ako je liječenje odobreno od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

*(liječničke i dijagnostičke pretrage ili boravak u bolnici)