Novi sastanak pregovaračkih odbora Vlade i reprezentativnih sindikata u vezi sa sklapanjem kolektivnog ugovora

22. veljače održan je sastanak između Vlade i sindikata državnih službi u vezi sa sklapanjem novog kolektivnog ugovora, gdje se raspravljalo o materijalnim pravima, s težinom na povećanje osnovice za izračun plaće.

Sindikati su iznijeli svoje zahtjeve, a Vlada RH navodi da će pripremiti konačni prijedlog.

Generalno sindikati traže povećavanje osnovice od 8%, te namjeravaju pregovarati i o pojedinim člancima kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Po zaprimanju novih saznanja pravovremeno ćemo izvijestiti.