Novi sastanak pregovaračkih odbora Vlade i reprezentativnih sindikata u vezi sa sklapanjem kolektivnog ugovora

22. veljače održan je sastanak između Vlade i sindikata državnih službi u vezi sa sklapanjem novog kolektivnog ugovora, gdje se raspravljalo o materijalnim pravima, s težinom na povećanje osnovice za izračun plaće. Sindikati su iznijeli svoje zahtjeve, a Vlada RH navodi da će pripremiti konačni prijedlog. Generalno sindikati traže povećavanje osnovice od 8%, te namjeravaju […]