Trinaesti sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi

Dana 8. travnja 2022. godine održan je sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi vezano uz pregovore za novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike. Kako je trenutno u tijeku kolektivni radni spor sa sindikatima javnih službi, na trinaestom sastanku je dogovoreno da se čeka dogovor za sastanak s premijerom, kako bi ga informirali o zahtjevima sindikata državnih i javnih službi u pogledu rasta osnovice i troškova prijevoza. U razdoblju do održavanja sastanka s premijerom održati će se sastanci radi usuglašavanja teksta Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenika, što je potrebno kako bi u situaciji mogućeg postizanja sporazuma oko osnovice i drugih materijalnih prava imali tekst prijedloga Kolektivnog ugovora u odnosu na ostale odredbe.