Samo slobodni narodi mogu biti suradnici za opće dobro sviju!

Na današnji dan međunarodno je priznata samostalna i suverena Republika Hrvatska. Dan međunarodnog priznanja RH potvrda je državnosti, a Sveta Stolica i države koje su priznale Hrvatsku vodile su se za temeljnim pravom slobode naroda. “Samo slobodni narodi mogu biti suradnici za opće dobro sviju!”, Kardinal Franjo Kuharić