Rješenje o samoizolaciji

Za policijske službenike/službenice koji su upućeni na samoizolaciju.