ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK

Poštovane kolegice i kolege,

Izvješćujemo vas da je sa Erste&steiermärkische bank dogovorene pogodnost za članove  Općeg sindikata MUP-a pri ugovaranju kreditnih kartica, otvaranju tekućeg računa i sklapanja gotovinskog ili stambenog kredita.

Napominjem da ako postoje zainteresirane da dostavite brojčano kolko ljudi zainteresiranih  tako da vam mogu dostaviti kovertu od Erste banke u kojos je nalazi sva dokumentacija i informacije.

Za daljnje  informacije obratite se u poslovnicu Erste&Steiermärkische Banke ili vašem povjereniku.

PREDSJEDNIK

Tomislav Teri

  1. ERSTE DOKUMENTACIJA
  2. http://www.erstebank.hr/hr/