Dodatak sporazuma s partnerom A1

Poštovani članovi,

               Uvažavajući Vaše potrebe, prijedlog i sugestije Opći sindikat MUP-a sklopio je dodatak sporazuma sa partnerom A1 i ugovorio je povoljnije i bolje pakete i dodatne opcije prilikom sklapanja ili produženja ugovora sa A1 operaterom.

               Pogodnosti se odnose na niže cijene pretplatničkih paketa, povećanje količine internet prometa u najčešće odabranim paketima i mogućnost odabira dodatnog internet prometa po povoljnijoj cijeni.

               U skladu s navedenim obaviještavamo vas o novim cijenama pretplatničkih paketa:

Tarife A1:TARIFE i pripadajuće opcije:Nova cijenaStara cijena
PAKET 1 – 2021– 100 minuta prema svim mrežama u HR – 100 minuta ili SMS prema svim mrežama u HR – 11 GB unutar HR i EEA zemalja – neograničeno minuta prema A1 mobilnoj mreži56,50 kn57,50
PAKET 2 – 2021– 100 minuta prema svim mrežama u HR – 1.000 minuta ili SMS prema svim mrežama u HR – 21 GB unutar HR i EEA zemalja – neograničeno minuta prema A1 mobilnoj mreži98,10 kn103,50
PAKET 3 – 2021– Neograničeno minuta ili SMS prema svim mrežama u HR – 21 GB unutar HR i EEA zemalja152,20 kn162,00
PAKET 4 – 2021– Neograničeno minuta ili SMS prema svim mrežama u HR – 51 GB unutar HR i EEA zemalja164,40 kn204,00
PAKET 5 – 2021– 100 minuta prema svim mrežama u HR – 500 minuta ili SMS prema svim mrežama u HR – 51 GB unutar HR i EEA zemalja105,00 kn141,00
PODATKOVNA TARIFA 1 – 2021Biz Mobilni Net  M  – 30 GB unutar HR i EEA zemalja63,60 kn65,55

U skladu s gore navedenim umanjit će se iznosi za pretplatu koji se ustežu iz plaće, te vas obavještavamo da ukoliko imate potrebu možete se bez naknade prebaciti na veće tarifne pakete.

Nadalje, obavještavamo Vas da smo ugovorili i povoljne opcije koje omogućuju dodatnu količinu podatkovnog prometa, a koje si možete uključiti podnošenjem zahtjeva prema sindikatu:

1 GB5 GB10 GB20 GB50 GB100  GB250 GB
1,50 kn8,00 kn12,00 kn23,80 kn36,00 kn70,00 kn122,50 kn

Također, ukoliko imate potrebu ugovorena je mogućnost uključivanja opcije A1 bez limita (neograničeni razgovori unutar A1 mreže) u PAKETU 5 uz naknadu od 7,50 kuna mjesečno.

Aktualne cjenike ažurirane na tjednoj bazi možete pratiti na slijedećem članku: