Četrnaesti sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi

Četrnaesti sastanak pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata državnih službi za kolektivno pregovaranje radi sklapanja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike s premijerom Andrejom Plenkovićem održan je dana 26. travnja 2022. godine. Obzirom da dosadašnji sastanci pregovaračkih odbora Vlade RH i sindikata nisu rezultirali značajnim ili pozitivnim pomacima sastanak je organiziran na inicijativu sindikalne strane, na kojem je u konačnici postignut dogovor koji je prihvatljiv sindikatima. Prijedlog teksta novog kolektivnog ugovora donosi određene pozitivne pomake, od kojih ističemo: povećanje osnovice za izračun plaće za 4%, povećanje naknade troškova prijevoza s 1,00 kune na 1,35 kuna po kilometru, uz ugovoreni korektivni mehanizam od 10%, povećanje sredstva za sistematske preglede s 500 kuna na 1200 kuna, definiranje rada na drugačiji način te predviđanje novog dodatka od 5% za takav oblik rada.

Odluku o potpisivanju novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike donijeti će tijela reprezentativnih sindikata koji su sudjelovali u pregovorima, a ukoliko se ne postigne pozitivno rješenje za državne službenike i namještenike kreće se u smjeru aktivnosti za izmjenu trenutnog kolektivnog ugovora i na prijedlog i donošenje novog kolektivnog ugovora.