AUTOŠKOLA SIGET d.o.o.

„Autoškola Siget“ krenula s osposobljavanjem vozača svih kategorija: AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE i D i periodičkom izobrazbom vozača – KOD 95

„Autoškola Siget“ započela je s osposobljavanjem kandidata za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE i D kategorija.

Cijene tečajeva po kategorijama, kao i cijene pojedinih ispita, možete pogledati na našoj web stranici:http://www.aksiget.hr/cjenik.aspx

NAČINI PLAĆANJA:

• za članove Sindikata i članove njihovih obitelji na adresi Siget 17, Zagreb osposobljavanje kandidata za A1, A, B, M, BE, C, CE i D kategoriju uz obročnu otplatu  s maksimalno 24 obroka,  bez kamata

Osim osposobljavanja vozača za sve kategorije, „Autoškola Siget“ provodi periodičku izobrazbu profesionalnih vozača – KOD 95. Od ulaska Hrvatske u EU profesionalni vozači moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljavati svakih 5 godina kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE, D1, D1E, D ili DE.

Informirajte se o uvjetima upisa i polaganja vozačkog ispita za određenu kategoriju te o periodičkoj izobrazbi profesionalnih vozača – KOD 95:

Autoškola Siget tel: 01/6502 254 mail: autoskola@aksiget.hr web:  www.aksiget.hr/upis-u-autoskolu.aspx

Obratite se s povjerenjem „Autoškoli Siget“… autoškoli koja već 42 godine obučava mnoge generacije kvalitetnih i sigurnih vozača!

======================================================================================

autoskolaZa članove Sindikata i članove njihovih obitelji na adresi Siget 17, Zagreb osposobljavanje kandidata za A1, A, B ili M kategoriju uz obročnu otplatu  s maksimalno 24 obroka,  bez kamata.

CIJENE TEČAJEVA PO KATEGORIJAMA VOZILA:

PLAĆANJE AUTOŠKOLI SIGET d.o.o

B kategorija s  ispitnim satom            6.063,75 kn

M  kategorija s  ispitnim satom          3.418,75 kn

A1 kategorija s ispitnim satom           4.360,31 kn

U sve cijene je uključen PDV

CIJENE POJEDINIH ISPITA PLAĆANJE HAK-u:

prometni propisi i sigurnosna pravila                        147,50 kn

pružanje prve pomoći                                               118,75 kn

upravljanje motornim vozilom B kategorije               236,25 kn

upravljanje motornim vozilom M, A1, A kategorije   205,00 kn

U sve cijene je uključen PDV.

PREDSJEDNIK

TOMISLAV TERI

  1. POTVRDA AUTOŠKOLA SIGET