Dvanaesti sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih
službi

Izvješćujemo Vas da je dana 16.3.2022.godine održan dvanaesti sastanak pregovaračkih odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi na kojem su nastavljeni pregovori o osnovici za izračun plaće i drugim materijalnim pravima državnih službenika i namještenika. Predstavnici Pregovaračkog odbora sindikata državnih službi nisu se složili sa trenutnom ponudom Vlade RH te se daljnji pregovori očekuju […]