SINECOM d.o.o.

Tvrtka ”SINECOM” d.o.o., iz Vinkovaca, Glagoljaška ulica broj 2/d., vezano za ostvarivanje popusta (10%) i sindikalne prodaje (obročno – obustavom sa plače) za članove sindikata, koji se odluče za kupnju u navedenoj tvrtci – trgovini. Sindikalna prodaja vršit će se na obročnu oplatu bez kamata: do 500,00 kuna…………………………………..2 obroka od 501,00 do 900,00 kuna………………………3 obroka […]

NAŠ DOM d.o.o.

Tvrtka ”NAŠ DOM” d.o.o., iz Vinkovaca, Bana Jelačića broj 65., vezano za sindikalnu prodaju robe (obročno – obustavom sa plače) za članove sindikata, koji se odluče za kupnju u navedenoj tvrtci – trgovini. Trgovine su dostupne u Vinkovcima, ulice Bana Jelačića broj 65., i Josipa Lovretića broj 03., u Vukovaru, ulica Priljevo broj 203/1., u […]