Slatinska Banka

Slatinska Banka

Poštovani,

od 04. ožujka 2019. god. članovima općeg sindikata osigurali smo izmjenjene uvjete pogodnosti kod našeg partnera Slatinska Banka, odnosno pogodnosti za podizanje gotovinskog kredita u kunama bez naknade s promjenjivom kamatnom stopom od 5,87% godišnje do maksimalnog iznosa od 225.000,00 Kuna, te gotovinskog kredita u Eurima bez naknade, s promjenjivom kamatnom stopom od 5,53 % godišnje uz maksimalni rok otplate do 144 mjeseca (do 12 godina). 

 

Napomena: Uvjeti navedeni u slijedećim primjerima odnose se na članove OS MUP-a koji su ujedno i klijenti Slatinske banke.

 

GOTOVINSKI KREDITI U KUNAMA

 

  •  Iznos kredita: od 8.000,00 do 225.000,00 KN
  • Rok otplate: do 144 mjeseca
  • Kamatna stopa: promjenjiva 5,87% godišnje
  • Naknada: bez naknade

 

Reprezentativni primjer:

Status klijenta

Klijent Banke

Valuta kredita

KUNA

Iznos kredita

100.000,00

Rok otplate

144 mj

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva %

bez naknade

Iznos naknade

0,00

Mjesečna naknada za vođenje računa

11,00

Kamatna stopa promjenjiva

5,87%

EKS

6,25%

Interkalarna kamata

469,94

Iznos kamate za razdoblje otplate

39.555,34

Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate

969,14

Ukupan iznos za otplatu*

139.555,34

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

GOTOVINSKI KREDITI U EURIMA

Tražitelj kredita klijent Banke – uz valutnu klauzulu:

  • Iznos kredita: od 1.000,00 do 30.000,00 EUR
  • Rok otplate: do 144 mjeseca
  • Kamatna stopa: promjenjiva 5,53% godišnje
  • Naknada: bez naknade

 

Reprezentativni primjer:

Status klijenta

Klijent Banke

Valuta kredita

EUR

Iznos kredita

10.000,00

Rok otplate

144 mj

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva %

bez naknade

Iznos naknade

0,00

Mjesečna naknada za vođenje računa

1,46

Kamatna stopa promjenjiva

5,53%

EKS

5,97%

Interkalarna kamata

44,34

Iznos kamate za razdoblje otplate

3.704,50

Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate

95,17

Ukupan iznos za otplatu*

13.704,50

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

 

 

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja molimo Vas kontaktirati gđu Kseniju S. na 098 435-144