11. Sjednica pregovaračkog odbora Vlade RH i sindikata državnih i javnih službi

Poštovani članovi,

Izvješćujemo Vas da su sindikati državnih službi na jedanaestom sastanku pregovaračkih odbora Vlade RH, održanog dana 8.ožujka 2022.godine, odbili ponudu o povećanju osnovice za izračun plaće od 2% te su ustrajali na zahtjevu da se osnovica plaće poveća za 8% i to u više navrata.

Pregovarački odbor će do slijedećeg sastanka, koji bi se trebao održati unutar 10 dana, pripremiti odgovor na taj, ali i na druge zahtjeve sindikata, među kojima su dar za Sv. Nikolu za 2022. godinu u iznosu od 700,00 kuna, regres i božićnica u iznosu od 2.000,00 kuna, uskrsnica u iznosu od 500,00 kuna, osnovica za jubilarnu nagradu od najmanje 2.200,00 kuna neto, visina naknade za odvojeni život od obitelji službenika i namještenika od najmanje 2.000,00 kuna, dodatak za rad na drugačiji način od 5% (dodatak za rad u „turnusu“), povećanje naknade prijevoza po prijeđenom km na najmanje 1,20 kuna i drugih.

O daljnjem tijeku pregovora pravovremeno ćemo vas izvijestiti.

Predsjednik sindikata

Tomislav Teri